PRIVACY STATEMENT van VESTINGH PAINT • CRAFT • LIFESTYLE

Je persoonlijke gegevens wil je niet zomaar afgeven. Ze worden voor diverse doeleinden gevraagd. Wij lichten graag toe waarvoor dit nodig kan zijn. Op deze pagina leggen we je uit waarom wij een aantal gegevens nodig hebben. Mocht je na het lezen nog vragen hebben, laat het ons dan weten.

Vestingh Paint & Craft B.V. en de Vestingh Projecten B.V. (verder te noemen De Vestingh), gevestigd aan de Huizerweg 29 te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummers 73589918 (Vestingh Paint & Craft) en 65036980 (De Vestingh Projecten B.V.) hechten belang aan de bescherming van persoonsgegevens. 

Dit privacy statement legt uit hoe De Vestingh met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie De Vestingh persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) klanten;
 2. Bezoekers in de winkel van De Vestingh;
 3. Bezoekers van de website(s)
 4. Deelnemers aan bijeenkomsten van De Vestingh;
 5. Sollicitanten;
 6. Alle overige personen die met De Vestingh contact opnemen of van wie De Vestingh persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.
 1. Verwerking van persoonsgegevens

De Vestingh verwerkt persoonsgegevens die:

 1. Een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bezoek in de winkel), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals onder meer naam, geslacht, e-mailadres, aankoop-, betalings- en bestelgeschiedenis, creditcardnummer, mail-, factuur,- en/of leveringsadres, telefoonnummer.
 2. Tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van De Vestingh zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
 3. Door camerabeelden bij een bezoek aan het winkel van De Vestingh zijn vastgelegd. Camerabeelden worden t.b.v. de veiligheid van het personeel en de klanten gemaakt. Deze worden beperkte tijd beveiligd opgeslagen en daarna vernietigd.
 1. Doeleinden verwerking

De Vestingh verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Vestingh behandelt de persoonsgegevens die de klant aan Vestingh verstrekt of ooit verstrekt heeft op de website, om de aankopen van de klant te kunnen behandelen en om aan haar verplichtingen naar de klant toe te kunnen voldoen
 2. De gegevens kunnen voor identificatie, gerichte marketing, klantenonderzoek, nieuwsbrieven en statistieken worden gebruikt. De gegevens kunnen ook worden gebruikt om post, SMS en e-mails naar de klant te versturen en voor marketing en het verstrekken van informatie via de telefoon, allen alleen wanneer klant zich inschrijft voor de nieuwsbrief via de website of wanneer klant een bestelling heeft geplaatst. Indien de klant niet wenst dat zijn/haar gegevens voor marketing per SMS of e-mail worden gebruikt, kan de klant dat aan Vestingh kenbaar maken door een bericht te sturen aan info@vestingh.nl of zich afmelden onderaan de mailing. De klant kan op elk gewenst moment contact met Vestingh opnemen om van enige vorm van marketing die aan de klant gericht is, af te zien.
 3. Het bijhouden van gebruikersstatistieken van de websites. De gegevens kunnen tevens worden gebruikt om koopgedrag te analyseren met als doel de klant van relevante informatie en marketingmateriaal te voorzien en om de website, betaalwijzen en -procedures te verbeteren. Behandeling ten behoeve van het verbeteren van betaalwijzen en -procedures kan betekenen dat de persoonsgegevens van de klant worden overgedragen aan andere bedrijven binnen het Vestingh concern en/of derden.
 4. Derden partijen zijn bijvoorbeeld SendCloud, Mollie en Mailchimp. Klik om hun privacy statement te lezen. Deze partijen voldoen aan het Safety Shield.
 5. Vestingh maakt gebruik van de advertentiediensten van Google. Meer informatie over het verzamelen, delen en gebruik van gegevens door Google kan de klant vinden in Googles privacy policy. (https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=nl)
 6. Vestingh maakt gebruik van cookies. Door cookies kunnen wij de functionaliteit van de website verbeteren. Daarnaast kunnen we bijhouden hoeveel en welke advertenties aan jou worden getoond, zodat je niet steeds dezelfde advertentie ziet.
 7. Wanneer je niet wil dat we deze gegevens van je verzamelen dan kun je:
  Cookies verwijderen uit je browser bij de instellingen van je browser.
  2.Instellen dat je browser cookies niet automatisch accepteert.
  Houd er rekening mee dat websites minder goed zullen functioneren, wanneer je cookies niet accepteert. Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.
 1. Rechtsgrond

De Vestingh verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. Toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. Een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het verzenden van facturen en / of bestellingen en het gebruik van contactgegevens om verven en gebruikte kleuren op te slaan voor een klant.
 1. Verwerkers

De Vestingh kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van De Vestingh persoonsgegevens verwerken. De Vestingh sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 1. Persoonsgegevens delen met derden

De Vestingh deelt persoonsgegevens met derden als dat voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. De Vestingh deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten / acties gezamenlijk met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 1. Doorgifte buiten de EER

De Vestingh geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt De Vestingh ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 1. Bewaren en beschermen van gegevens

De Vestingh bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is.

Als de klant akkoord gegaan is om als klant/lid bij Vestingh geregistreerd te staan, zullen de persoonsgegevens van de klant bewaard blijven totdat de klant zich weer afmeldt. Dit om te voorkomen dat voor de klant relevante informatie zoals gebruikte verven en kleuren verloren gaan.

De klant kan zich op elk gewenst moment afmelden als klant/lid op de website. De klant kan ten alle tijden binnen het aangemaakte account gegevens wijzigen en/of verwijderen. Als de klant zich niet als klant/lid aanmeldt, zullen zijn/haar persoonsgegevens alleen zolang als volgens de wet nodig is of zolang als nodig is voor Vestingh om aan haar verplichtingen jegens de klant, bijv. het voltooien van een levering of garantieverplichtingen, te kunnen voldoen, worden bewaard.

De persoonsgegevens van de klant zullen hoe dan ook niet langer worden bewaard dan wettelijk is toegestaan krachtens de wet bescherming persoonsgegevens.

De Vestingh hanteert daarnaast in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. (Financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 2. Gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 3. Gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;

Hoe beschermt de Vestingh de persoonsgegevens van de klant?

Om de persoonsgegevens van de klant te beschermen heeft de Vestingh beveiligingsprocedures opgesteld en technische en organisatorische maatregelen genomen. Bovendien beschikt Vestingh over adequate firewall- en antivirusprogramma's om Vestingh computernetwerk te beschermen en onbevoegden toegang ertoe te ontzeggen. De fysieke toegang tot de ruimtes waar de gegevens bewaard worden, is beperkt, alleen hiervoor bevoegde personen hebben hier fysiek toegang toe.

 1. Links

De Website kunnen links naar andere websites bevatten. Dit privacy statement is alleen van toepassing op de website van de Vestingh. Wanneer de klant verder gelinkt wordt naar een andere website, dient de klant het integriteitsbeleid dat op de betreffende website van toepassing is, te raadplegen. Vestingh is niet verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens van de klant door of op andere websites.

 1. Wijzigingen privacy statement

De Vestingh kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van De Vestingh gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat je bekend bent met eventuele wijzigingen.

 1. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht De Vestingh te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met De Vestingh door een e-mailbericht te sturen naar info@devestingh.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop De Vestingh persoonsgegevens verwerkt, kun je contact opnemen met De Vestingh door een e-mailbericht te sturen naar info@devestingh.nl.

Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kun je, je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Download hier het bestand.