Vestingh Zwembad Coating

Vestingh Zwembad Coating

Zwembad Coating | Lichte Kleuren | Verkrijgbaar in zijdemat

Enkele belangrijke aandachtspunten voor het aanbrengen en verwerken van zwembadverven.

Werk altijd volgens het productinformatieblad en veiligheidsinformatieblad van het betreffende product.

Verbruik:

De opgaven van het verbruik van onze verf zijn gebaseerd op een gemiddeld verbruik, op basis van onze jarenlange ervaring met deze coatings. Uiteraard hangt het verbruik van de verf sterk af van vele factoren die niet binnen onze beoordeling vallen, waaronder de verwerker en de (staat van de) ondergrond. Aan deze schattingen/opgaven kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Voorbereiding
Zwembaden moeten, indien deze in de grond zitten, ook vanaf de buitenzijde waterdicht zijn, ter voorkoming van wateropname en blaasvorming van de zwembadcoating. Dilatatievoegen conform voorschrift uitvoeren. De conditie van de ondergrond alsmede de waterdichtheid van het bad is mede bepalend voor de duurzaamheid van de zwembadcoating. Men kan niet van de zwembadcoating verwachten dat deze een inferieure constructie of materiaal corrigeert.

Nieuwe onbehandelde ondergronden
Onvolkomenheden, zoals lekkages en vochtinwerking, kunnen door de zwembadcoating niet worden verholpen en moeten vooraf worden gerepareerd. Nieuw en onbehandeld beton en pleisterlagen, vooral die gedeelten welke onder water komen, moeten droog en poreus zijn om er voor te zorgen dat er een goede hechting ontstaat. De ondergrond moet draagkrachtig zijn en mag niet afzanden of poederen. Bovendien is het belangrijk dat de ondergrond een gelijke sterkte heeft. Eventuele oneffenheden (gietgallen, luchtbelletjes, grindnesten, naden, dilataties enzovoort) dienen voor het coaten worden gevuld met een 2 componenten plamuur op epoxybasis, zodat de verflagen een waterdichte, en afsluitende coatinglaag kunnen vormen. Het opbrengen van een volledig systeem op zuigende en/of poreuze ondergronden bestaat uit 5 lagen, te weten:

1 laag Stap 1 Pool Coating Impregneer.

2 lagen Stap 2 Pool Coating Primer.

2 lagen Stap 3 Pool Coating.

Polyester baden waar geen verfsysteem op aanwezig is, dienen na goed schoonmaken (zie onder) en licht opschuren (met stofafzuiging) gecoat te worden met 2 lagen Stap 2 Pool Coating Primer en 2 lagen Stap 3 Pool Coating. Stap 1 Pool Coating Impregneer is niet nodig.

Reeds behandelde ondergronden
Oude reeds gebruikte zwembaden moeten goed worden gereinigd met een oplossing van Vestingh VR VerfReiniger in water, ontdaan van vuil, kalk, algen, schimmels, olie en vet. Wanneer dit met normale reiniging niet te verwijderen is, eventueel d.m.v. nevelstralen, stofvrij stralen of door schuren met stofafzuiging verwijderen. Oude, goed draagkrachtige verflagen opruwen d.m.v. schuren met stofafzuiging. Nu kan Stap 3 Pool Coating worden opgebracht. Breng bij voorkeur stap 3 Pool Coating aan in 2 lagen. Vooraf een proef opzetten om de hechttreksterkte te controleren verdient aanbeveling. Hierdoor kan tevens worden gecontroleerd of de ondergrond de coating verdraagt.

Oude intacte verflagen o.b.v. chloorrubber verf kunnen alleen worden overgeschilderd met een 1-component verfsysteem zoals stap 3 van de Pool Coating. Hierop kan geen 2K primer of 2K impregneer (zoals stap 1 en 2 van het systeem) worden aangebracht. Wanneer 2 Componenten Epoxy Primer of PU PolyUrethaan verflagen aanwezig zijn, adviseren wij minimaal 1 laag Stap 2 Pool Coating Primer en 2 lagen Stap 3 Pool Coating aan te brengen.

Aanbrengen primer/grondlaag
Op nieuwe zwembaden van cementgebonden producten, zoals beton verdient het opbouwen van een epoxysysteem de aanbeveling. Meet vooraf goed het vochtpercentage en check de alkaliteit van de ondergrond.

Eventueel aanwezige cementhuid (bij bijvoorbeeld gestort beton) altijd volledig verwijderen d.m.v. stralen of schuren. Eventueel aanwezige poederende toplagen dienen volledig te worden verwijderd anders kan het systeem niet goed hechten.

Stap 3 Pool Coating
Een systeem opbouwen met alleen Stap 3 Top Coat is ook mogelijk. Dit is een eenvoudiger aan te brengen systeem, maar is zeer kritisch voor wat betreft oneffenheden in de ondergrond en vochtpercentage van de ondergrond. Wanneer er bijvoorbeeld teveel vocht in de ondergrond aanwezig is of komt, kan dit systeem sneller onthechten. Wanneer u Stap 3 Pool Coating wilt aanbrengen op een onbehandelde ondergrond, dient u alle voorzorgsmaatregelen te treffen (zie boven), daarna de eerste laag 20% verdunnen, de tweede laag 10% verdund aanbrengen en de 3e laag onverdund opbrengen.

Veiligheid en verwerking
Lees altijd het veiligheidsinformatieblad van het betreffende product, voordat deze verwerkt wordt.

Let op dat 2 Componenten producten altijd een potlife hebben. Dat wil zeggen dat na mengen van de 2 componenten beperkt tijd beschikbaar is om de coating aan te brengen. Na deze potlife (staat op het etiket of productinformatieblad) deze coating niet meer aanbrengen. Maak dus niet meer verf aan, dan er binnen de potlife aangebracht kan worden. Na mengen van de 2 componenten het blik niet meer afsluiten, omdat de coating uit kan zetten bij uitharding.

Maak altijd voldoende 2K product aan, zodat u elk vlak in 1 keer kunt coaten. Dit ter voorkoming van kleurverschillen.

Maak altijd een proefvlak om de materialen en coatings te leren kennen. Hierdoor is ook de benodigde verdunning, om het product makkelijk te verwerken, vast te stellen.

Let op bij het verwerken van oplosmiddelhoudende producten! Koolwaterstofdampen (oplosmiddeldampen) zijn zwaarder dan lucht en kunnen zich daarom ophopen in lage ruimtes, zoals zwembaden. Deze dampen zijn schadelijk voor uw gezondheid en brandgevaarlijk. Daarom nooit roken, open vuur, vonken of elektrisch gereedschap gebruiken op plaatsen waar oplosmiddeldampen zich kunnen ophopen.

Ter bescherming van uw gezondheid altijd een adembeschermingsmasker met koolstoffilters gebruiken. De filters vervangen zodra de werking ervan terugloopt. De levensduur van deze filters is afhankelijk van de belasting. Deze maskers en filters altijd bewaren in een afgesloten plastic tas of afgesloten emmer, zodat het koolstof niet blijft reageren met lucht als u deze niet gebruikt.

Klimaat
Bij het verdampen van oplosmiddelen, koelt de oppervlakte af. Daardoor kan vocht neerslaan, wanneer hierdoor de dauwpuntstemperatuur bereikt wordt. De dauwpunttemperatuur moet 3°C onder de temperatuur van de te behandelen ondergrond liggen. De omgevingstemperatuur en oppervlaktetemperatuur dienen tussen de 15 en 25 graden Celsius te liggen voor een makkelijke verwerking, en goede droging van de coatings. De relatieve luchtvochtigheid dient maximaal 85% te zijn, omdat de coatings anders niet goed kunnen drogen. Coatings nooit in de volle zon verwerken i.v.m. blaasvorming en onthechting. Na het aanbrengen van de coatings dienen deze minimaal 3 dagen droog te blijven. Bescherm het bad daarom gedurende deze tijd tegen regenwater.

Duurzaamheid en kleurechtheid
De duurzaamheid van zwembadverven is afhankelijk van de zonbelasting, waterbelasting, zuurgraad van het water, temperatuur en afhankelijk van het reinigingssysteem. Gekleurde coatings verkleuren na verloop van tijd bij gebruik van een chloorreinigingssysteem. Bij donkere kleuren treedt dit verschijnsel eerder op. Chloorrubberverven kunnen uitstekend tegen de inwerking van water maar zijn minder UV belastbaar. Daarom is het raadzaam de Vestingh Zwembad Coating alleen onder water toe te passen. Bij boven water toepassing, zal deze eerder verkleuren en verkrijten.

Checklist benodigdheden

□ Vestingh VR Verfreiniger

□ Kwasten, oplosmiddelbestendige rollers (telescoopverlengstok)

□ Thinner (thinnerbestendige handschoenen)

□ Verfbak

□ Overschoenen

□ Afplaktape

□ (Epoxy) vulmiddel, plamuurmessen

□ Koolstofmasker compleet

□ Nitrile handschoenen

□ Soft touch handschoenen


Aansprakelijkheid
De kwaliteit van Vestingh verven en verfsystemen berust op jarenlange praktijkervaring en uitgebreide laboratoriumtesten. Desondanks kunnen wij niet zonder meer aansprakelijkheid aanvaarden voor het volgens die systemen vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat voor een zeer groot gedeelte wordt bepaald door factoren die buiten onze beoordeling en beïnvloeding vallen.