Badkamer Coating op tegels

Productomschrijving

Badkamercoating | Kleur | Verkrijgbaar in Mat en Zijdeglans

Vestingh Badkamer Coating Systeem is ook op tegels toe te passen.

Vestingh Badkamer Coating is een coating wat het mogelijk maakt de tegels in de badkamer, douche en toilet in een andere kleur af te coaten. Het is een 2 componenten systeem, wat in 4 lagen en 4 dagen wordt opgebracht, doordat het een 2 componenten verfsysteem is, is de verf zeer goed reinigbaar. Het unieke aan Vestingh Badkamer Coating is dat het een professionele kwaliteit coating is die heel goed zelf verwerkt kan worden.   

 

badkamer coating op tegels

 

Bij het coaten van tegels is belangrijk dat de ondergrond en dus ook de voegen goed schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig zijn. Oneffenheden in het tegelwerk worden geaccentueerd door het aanbrengen van een coating. Daarom is het raadzaam versleten voegen te herstellen voordat de coating wordt aangebracht.

badkamer coating op tegels

 

Vestingh Badkamer Coating is leverbaar in 1 liter, 2,5 liter of 5 liter verpakkingen en kost voor 4 lagen € 29,- per m2, via deze link komt kom je op de bestelpagina terecht. 

Met het coatingspakket kun je direct aan de slag. Heb je al materialen in huis? Zoals bakjes en tape? Dan kun je de coatingsrollers ook los bestellen.

Download hier het applicatie advies

Download hier het veiligheidsblad

Aansprakelijkheid

De kwaliteit van Vestingh verven en verfsystemen berust op jarenlange praktijkervaring en uitgebreide laboratoriumtesten. Desondanks kunnen wij niet zonder meer aansprakelijkheid aanvaarden voor het volgens die systemen vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat voor een zeer groot gedeelte wordt bepaald door factoren die buiten onze beoordeling en beïnvloeding vallen. Op het moment van lezen zijn de gegevens in dit advies actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Vestingh Paint & Craft wijst elke aansprakelijkheid, behoudens opzet of grove schuld, af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden.

Neem voor vragen en/of opmerkingen contact met ons op!