Epoxy Mortel
Epoxy Mortel
Vestingh

Epoxy Mortel

Normale prijs €54.95

Epoxy Mortel

Voor het dichten van oneffenheden. 

Dit product hebben wij niet standaard op voorraad! De levertijd is rond de 7 werkdagen. 

Productomschrijving en samenstelling

EP 2170 Mortel is een oplosmiddelvrij, hoog gevuld 2 componenten product op basis van epoxyharsen en een polyamine als verharder.

EP 2170 Mortel wordt toegepast voor o.a. beschermen van vrijgekomen wapeningsstaal. repareren van beton, steen, etc. het formeren van (hol) plinten, verticaal reparatiewerk.

Specifieke kenmerken
EP 2170 Mortel is uitstekend verwerkbaar, vocht werend, chemisch bestand, goede hechting, volledig krimpvrij, zeer snel uithardend per arbeidsgang in grote laagdikte aan te brengen.

EP 2170 Mortel is goed bestand tegen zuren, logen, zouten en oplosmiddelen.

Ondergrond
De ondergrond dient schoon en droog te zijn. Vet, vuil, stof, cementhuid, verf, e.d. grondig verwijderen door stralen, frezen of schuren. Vervolgens voorstrijken met Impregneer EP 2410. Cementgeboden ondergronden dienen minimaal 28 dagen oud te zijn.

De temperatuur van het te bewerken oppervlak moet minimaal 10ºC zijn en moet tenminste 3ºC boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen. Om te voldoen aan de technische en esthetische waarden moet de verwerkings-temperatuur tussen de 15º en 20ºC liggen. De minimale uitharding temperatuur bedraagt 10º C, bij deze temperatuur zal de doorharding tijd aanmerkelijk langer zijn.

Verwerking
Voeg harder aan het harscomponent toe en meng grondig tot een egale kleur. De gemengde massa kan met troffel, spaan en voegspijker gemakkelijk worden verwerkt. Eventuele mallen voorzien van lossing middel of bekleden met plastic folie.

Uiterlijk
Fijn schuurwerk in beton grijs

Verpakking
Standaard sets van 5 kg en 10 kg

Reiniging
Gereedschap reinigen met reinigingmiddel VD 3. Zolang het materiaal nog niet is uitgehard.

Technische gegevens

Soortelijke massa

1520 kg/m³

Vaste stofgehalte

100 %

Druksterkte

37 N/mm²

Buigsterkte

7,5 N/mm²

E‑modules

3500 N/mm²

Hardheid

shore D 79

Temperatuursbestandheid

Tussen –30°en +65°C; geen thermische schokbelasting

Verwerkingstijd

20 min. bij 20°C met een verpakking van 10 kg

Doorharding

Beloopbaar na 12 uur bij 15°C

Licht belastbaar na 24 uur bij 15°C

Volledig belastbaar na 7 dagen bij 15°C

Vlampunt

> 100ºC

Hechting

4 N/mm² op beton B60 (Breuk in beton)

Verdunning

Niet toegestaan

Houdbaarheid

12 maanden in ongeopende verpakking. Product  tegen vorst en vocht beschermen. Optimale opslag temperatuur 15°‑25°C.

Mengverhouding

1 : 1 A:B in gewichtsverhouding

Verbruik

Ca. 1,5 kg per dm3

 

Veiligheidsaspecten
Vermijd contact met de huid door gebruik van handschoenen en of beschermende crèmes. Niet roken, eten of drinken tijdens de verwerking. Zie MSDS voor meer informatie.

Comp. A bevat:

Gemodificeerd Bis A/F Epoxyhars, Number average molecular weight <700

 • Veroorzaakt huidirritatie
 • Kan een allergische huidreactie veroorzaken
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie
 • Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Comp. B bevat:

Alifatische polyamine

 • Schadelijk bij inslikken
 • Schadelijk bij contact met de huid
 • Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • Veroorzaakt huidirritatie
 • Kan een allergische huidreactie veroorzaken
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie
 • Schadelijk bij inademing
 • Giftig voor in het water levende organismen,

met langdurige gevolgen.

Afvalverwerking
Geheel leeggemaakte verpakkingen van verf en kunststof worden niet aangemerkt als gevaarlijk afval waarop het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (BAGA) toepasbaar is en kunnen tot het normale bedrijfsafval gerekend worden. Producten in niet uitgeharde toestand moeten als gevaarlijk afval in de zin van het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen worden aangemerkt worden. Professionele verwerkers dienen hun restanten af te voeren via de officiële inzamelaars.

Vragen? Neem contact met ons op!

 

Vestingh Paint & Craft

 

Huizerweg 29
1401 GG Bussum
Tel: 035 6923314
info@devestingh.nl

Openingstijden winkel

Ma.  7.00-18.00 uur
Di.    7.00-18.00 uur
Wo.  7.00-18.00 uur
Do.   7.00-18.00 uur
Vrij.  7.00-18.00 uur
Za.   8.00-17.00 uur

 

 


Dit vind je misschien ook leuk