Vestingh Badkamer Coating

Productomschrijving

Badkamer Coating | Kleur of Transparant | Verkrijgbaar in Mat en Zijdeglans

Vestingh Badkamer Coating is een coating wat het mogelijk maakt de badkamer, douche en toilet glad af te werken, zonder tegels, de coating heeft een gietvloerachtige uitstraling op de wand en is in praktisch iedere kleur leverbaar. Het is een 2 componenten systeem, wat in 5 lagen en 5 dagen moet worden opgebracht, doordat het een 2 componenten verfsysteem is, is de verf zeer goed reinigbaar. Het unieke aan Vestingh Badkamer Coating is dat het een professionele kwaliteit coating is die heel goed zelf verwerkt kan worden.  

badkamer Ardex A950 + transparante coating

Foto is eigendom van Vestingh Projecten, foto gemaakt door Muk van Lil.

We raden wel aan om Vestingh Badkamer Coating op een cementgebonden stuc aan te brengen. Gipsgebonden stuc is per zachter dan cementgebonden stuc. Daarnaast zuigt gips makkelijker water op en lost het weer op bij overmatig vochtbelasting. Cementgebonden stuc heeft daarom de voorkeur boven gipsgebonden stuc, omdat gipsgebonden stucmiddelen voor vochtige ruimtes meestal niet geschikt zijn en niet zijn ontwikkeld om te worden gecoat. Cementgebonden stucmiddelen zijn harder, het voordeel hiervan is dat de ondergrond minder snel kan beschadigen, beter vochtbelastbaar is en daardoor veel geschikter voor toepassing in bijvoorbeeld badkamers. 

                      badkamer coating op tegels

 

Verder kan Vestingh Badkamer Coating ook op tegels aangebracht worden. Het is daarbij belangrijk dat de ondergrond en dus ook de voegen goed schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig zijn. Oneffenheden in het tegelwerk worden geaccentueerd door het aanbrengen van een coating. Daarom is het raadzaam versleten voegen te herstellen voordat de coating wordt aangebracht. 

                         badkamer coating

Vestingh Badkamer Coating is leverbaar in 1 liter, 2,5 liter of 5 liter verpakkingen en kost voor 5 lagen € 35,- per m2, via deze link komt kom je op de bestelpagina terecht. 

Alle producten nodig om de coating op te brengen? Bestel dan hier het coatingpakket!

Badkamer Coating                              Foto is eigendom van Vestingh Projecten. 

Aansprakelijkheid

De kwaliteit van Vestingh verven en verfsystemen berust op jarenlange praktijkervaring en uitgebreide laboratoriumtesten. Desondanks kunnen wij niet zonder meer aansprakelijkheid aanvaarden voor het volgens die systemen vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat voor een zeer groot gedeelte wordt bepaald door factoren die buiten onze beoordeling en beïnvloeding vallen. Op het moment van lezen zijn de gegevens in dit advies actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Vestingh Paint & Craft wijst elke aansprakelijkheid, behoudens opzet of grove schuld, af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden.

Neem voor vragen en/of opmerkingen contact met ons op!