Zwembad Coating

ZwembadCoating

Vestingh ZwembadCoating

Productomschrijving

Zwembadverf op basis van Chloorrubber. Onverzeepbaar, alkalibestendig, goed watervast en luchtdrogend. Zeer duurzaam voor onder-water toepassing. Vestingh CZ is een combicoat, geschikt als primer en afwerklagen. Indien al verflagen aanwezig zijn altijd eerst de verdraagzaamheid en hechting testen. Verwerkbaar met kwast, roller of airless spuit. Mengbaar in praktisch alle lichte kleuren.

Vestingh zwembadverf

Producttoepassingen

Uitstekend geschikt als onderwatercoating in zwembaden, bassins, vijvers, waterelementen, fonteinen.

Producteigenschappen

Glansgraad Zijdemat
Dichtheid: 1,20 kg/ltr
Vastestofgehalte Ca. 48 % (vol)
Stofdroog ca. 60 minuten (uitgaande van 23 oC en 50% RV)
Overschilderbaar ca. 6 uur (uitgaande van 23 oC en 50% RV)
Volledig belastbaar ca. 5 dagen
Verwerkingstemperatuur -8 tot 25 oC (voor ondergrond en omgeving) bij max. 80% RV
Verbruik Ca 6 m²/ltr
Verpakking (ltr) 2.5 en 5 ltr
Verdunning Xyleen (max. 10%)
Kleur Basis wit, in praktisch iedere lichte kleur mengbaar met het VESTINGH kleurenmengsysteem. Bij meerdere verpakkingen en verpakkingsformaten van 1 kleur altijd testen eventueel onderling kleurverschil.

Bindmiddel

Gemodificeerd chloorrubber 

Opslag

Koel bewaren (tussen 5 en 20 ºC), goed afgesloten, rechtop en in de originele verpakking bewaren.

Afval

Laat het product niet in de riool of in het oppervlaktewater terechtkomen.
Restanten en geleegde verpakkingen dienen ingeleverd te worden bij erkende inzamelaars. 

Bevat

Chloorrubber bindmiddelen, vulmiddelen, oplosmiddelen, pigmenten en additieven.

Verwerking

Vestingh CZ appliceren met kwast, (polyamide of polyacryl) roller of airless spuitapparatuur.

Airles spuitapparatuur: Nozzle 0.015 inch
Druk 180 bar (airmix 80 bar)
Verdunning 0-5% (xyleen)
Luchtspuit Nozzle 1.5 – 2 mm
Druk 3 - 4 bar
Verdunning ca. 5-10 % (xyleen)

Reiniging

Gereedschap en apparatuur direct na gebruik reinigen met xyleen (thinner).

Verbruik

Ca 6 m2 per liter bruto op een vlak oppervlak, per laag. Ruwe en ongelijke ondergronden hebben een groter oppervlak, waardoor het verbruik per m2 toeneemt. Ook applicatiemethode en ervaring beïnvloeden het verbruik. Het daadwerkelijke verbruik is alleen door het maken van een proefvlak nauwkeurig vast te stellen.

Nieuwe ongeschilderde ondergronden

De ondergrond moet vrij zijn verontreinigingen loszittende delen en andere elementen die de hechting kunnen belemmeren. De oppervlakte moet verder draagkrachtig, schoon, droog en stofvrij zijn alvorens de coating aan te brengen. Poederende ondergronden zijn ongeschikt om te worden overgeschilderd, vanwege een slechte hechting van de coating. Eventuele lekkages in de betonnen bak repareren met snelcement of epoxyplamuur. De zwembaden en bassins moeten van zichzelf volledig waterdicht zijn, van de coating kan niet worden verwacht dat deze een constructie van inferieure kwaliteit corrigeert.
Op zuigende ondergronden de eerste laag 20% verdund met xyleen aanbrengen, de 2e laag 10% verdunnen en daarna minimaal 1 of 2 onverdunde lagen aanbrengen. 

Daarnaast moet de oppervlakte voldoende ruw, stijf, draagkrachtig zijn. De ondergrond moet niet minder dan 3 ºC boven dauwpuntstemperatuur zijn, i.v.m. condensvorming. Overschilderbaar na ca. 18 uur (afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid), na minimaal 24 uur drogen kan het zwembad weer in gebruik worden genomen.

Geschilderde ondergronden

Sterk vervuilde reeds geschilderde en goed hechtende oppervlakten schoonmaken met Vestingh Verfreinger Profesioneel, daarna met schoon water nawassen. Voldoende laten drogen. Slecht hechtende oude verflagen mechanisch verwijderen, hierna de eventueel aanwezige ongeschilderde oppervlakten behandelen als ongeschilderde ondergrond. Daarna afwerken met minimaal 2 lagen VESTINGH CZ. 

Omdat er vele kwaliteiten zwembadverven in omloop geweest zijn is het altijd raadzaam, wanneer er geen kwalitatief hoogwaardige chloorrubbercoating aanwezig is, eerst een testvlak op te zetten om de hechting en verdraagzaamheid van de onderlagen te testen, alvorens de coating volledig aan te brengen.

Overschilderbaar na ca. 18 uur (afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid), en na minimaal 24 uur drogen kan het zwembad weer in gebruik worden genomen.

LET OP

Het product nooit in de volle zon verwerken, hierdoor kan blaasvorming optreden. De verf droogt dan te snel, waardoor ook banen en aanzetten zichtbaar kunnen blijven. Wachten tot de oppervlakte in de schaduw ligt, of schaduw creëren. Het zwembad tijdens het schilderen niet afdekken, omdat dit de nodige ventilatie belemmerd.

Aansprakelijkheid

De kwaliteit van Vestingh verven en verfsystemen berust op jarenlange praktijkervaring en uitgebreide laboratoriumtesten. Desondanks kunnen wij niet zonder meer aansprakelijkheid aanvaarden voor het volgens die systemen vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat voor een zeer groot gedeelte wordt bepaald door factoren die buiten onze beoordeling en beïnvloeding vallen.

Verzending

Vestingh CZ Chloorrubber Zwembadverf wordt bijna dagelijks verzonden door heel Europa naar onder andere gemeentes, campings en particulieren. Mocht je een prijsopgave of bestelling willen plaatsen, of wanneer je vragen hebt over de toepassing van dit product in je zwembad, neem dan contact met ons op.


Laat een reactie achter